146788723       spzaczarnie@wp.pl

 
         

 

 

Strona główna     |      Dyrekcja     |     Uczniowie     |     Rodzice      |     Dokumentacja      |     Aktualności     |     Kontakt

     
    Dlaczego Maria Konopnicka?  
   
 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaczarniu – mgr Bożena Kawa:

 

„Niewątpliwie Maria Konopnicka stanowi doskonały przykład patriotyzmu, umiłowania dzieci, wrażliwości oraz  troski o losy drugiego człowieka. To ona z miłością pochylała się nad losem polskiego dziecka, pokazywała jak piękna jest nasza Ojczyzna. Pragnęła jej wolności i niepodległości, poszanowania wiary i polskich tradycji, czego najwyższy wyraz dała w Rocie stwierdzeniem: „Polski my naród, polski lud, Królewski szczep Piastowy.”

 

Wójt Gminy Lisia Góra – inż. Stanisław Wolak:

„Głęboko wierzę, że wychowując naszą młodzież na twórczości Marii Konopnickiej zachowamy w naszych dzieciach wrażliwość na drugiego człowieka, miłość do przyrody i Ojczyzny”

 

Dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu – mgr Paweł Bukowski:

„Działalność Konopnickiej na niwie literackiej dowiodła, że zasługuje dzisiaj na pamięć, a Jej imię wpisane zostało na trwałe w krajobraz polskiej literatury. Poezja Konopnickiej tchnie autentyczną wielkością sztuki, przenika ją głęboki patriotyzm, liryzm, a także prawda i piękno. Twórczość jej zawiera ponadczasowe przesłanie i idee, które nadal wzruszają czytelników i oddziałują na umysły młodego pokolenia.”

 

Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Małgorzata Tokarz:

„Maria Konopnicka (...) jest nam szczególnie bliska, gdyż w swojej twórczości (...) poruszała problemy wsi i jej mieszkańców, ukazywała piękno ojczystej przyrody, kochała ojczystą ziemię, była gorącą patriotką. My również pragniemy nasze dzieci wychowywać w duchu patriotyzmu, umiłowania wolności i sprawiedliwości.”

 

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Natalia Niepsuj:

„Maria Konopnicka bardzo kochała dzieci i swoim dorobkiem artystycznym przyczynia się do rozwoju i kształtowania charakterów młodego pokolenia. Dzięki swoim licznym utworom takim jak: „Stefek Burczymucha”, „Nasza szkapa”, „Dym”, „Rota” wnosiła do serc dzieci radość, wiarę, wrażliwość i nadzieję. Uważam, że jest doskonałym wzorem, z którego będziemy mogli czerpać wzorce.”

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
     
     
     
     
     
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Patron

Historia szkoły

Grono pedagogiczne

Pedagog szkolny

Absolwenci

 

Dziennik elektroniczny

Biblioteka

 

Cyfrowa szkoła

Szkoła promująca zdrowie

     © Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu. Website designed by Małgorzata Stolarz