Strona główna    |    Dyrekcja    |    Aktualności    |    Kontakt

 

Aktualności

Patron

Uczniowie

Rodzice

Grono pedagogiczne

Pedagog

Wirtualna szkoła

Dokumentacja

 

 

 

Wymagania edukacyjne

z poszczególnych przedmiotów

 

 

 

 
 

Język polski

 
   

Klasa II

Klasa III

 
 

Matematyka

 
   

PZO

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 
 

Historia

 
   

Klasa II

Klasa III

 
 

Wiedza o społeczeństwie

 
   

Klasa II

Klasa III

 
 

Język angielski

 
   

Klasa II

PODSTAWOWA       ZAAWANSOWANA

 

Klasa III

PODSTAWOWA       ZAAWANSOWANA

 

Język niemiecki

 
   

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 
 

Geografia

 
   

Klasa II

Klasa III

 
 

Biologia

 
   

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 
 

Chemia

 
   

Klasa I

Klasa II

Klasa III

 
 

Fizyka

 
   

Klasa II

Klasa III

 
 

Informatyka

 
   

Klasa II

 
 

Plastyka

 
   

Klasa I

Klasa III

 
 

Zajęcia techniczne

 
  Zajęcia artystyczne  
   

Muzyczne

Plastyczne

 
 

Wychowanie fizyczne

 
 

Religia

 
   

Klasy I - III

 
 

Muzyka

 
  Edukacja dla bezpieczeństwa  
 

 

Copyright © 2010 Małgorzata Stolarz   |   Proofread by J. Kolak   |    Photos by G. Ważny   |   All rights reserved