Strona główna    |    Dyrekcja    |    Aktualności    |    Kontakt

 

Aktualności

Patron

Uczniowie

Rodzice

Grono pedagogiczne

Pedagog

Wirtualna szkoła

Dokumentacja

 

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu informuje, iż we wrześniu w naszej szkole rozpoczoł działalność Szkolny Punkt Informacji i Kariery „SPInKa”. Jest on realizowany w ramach projektu „ Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce II”, do którego przystąpiła gmina Lisia Góra. Projekt jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020r.

             Projekt ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu zgodnie z ich zainteresowaniami  i możliwościami, dostarczenie uczniom informacji o zawodach, wymaganiach rynku pracy,  o systemie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, a także poszerzenie wiedzy rodziców w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Adresatami działań podejmowanych w ramach  „ SPInKi” są uczniowie naszej szkoły, ich rodzice oraz nauczyciele. Wsparcie doradcze polegać będzie na prowadzeniu warsztatów dla uczniów klas II-III gimnazjum, (w dalszej perspektywie również uczniów szkoły podstawowej VIII-VII), konsultacji indywidualnych dla uczniów i ich rodziców, organizacji wycieczek do zakładów pracy, uczestnictwo w Targach Edukacyjnych, spotkaniach z przedstawicielami różnych zawodów. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 

W dniu 05 września 2017r. wśród uczniów gimnazjum prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia. Komisja rekrutacyjna dokona naboru uczestników projektu  w dniu 08 września 2017r. zgodnie z regulaminem rekrutacji.  Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie dostępna będzie u prowadzącego Spinkę (p. Joanny Ptak)/Sekretariacie szkoły/Dyrekcji. 

 


 

Spotkanie zawodoznawcze z policjantem

Uczniowie klas II i III uczestniczyli w spotkaniu zawodoznawczym z dzielnicowym asp. sztabowym Zbigniewem Cudakiem. W czasie spotkania młodzież uzyskała informacje na temat pracy w policji, o ścieżce kariery w policji oraz kryteriach, jakie powinien spełniać kandydat na policjanta.

 

 

 
 
 

Copyright © 2010 Małgorzata Stolarz   |   Proofread by J. Kolak   |    Photos by G. Ważny   |   All rights reserved