Strona główna    |    Dyrekcja    |    Aktualności    |    Kontakt

 

Aktualności

Patron

Uczniowie

Rodzice

Grono pedagogiczne

Pedagog

Wirtualna szkoła

Dokumentacja

 

 

Przedsięwzięcia

   

Sztandar

 
 

Piękny i przepełniony bogatą symboliką sztandar Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu, wykonany został według projektu nauczycielki plastyki z gimnazjum, Ewy Kuty. Na ciemnoniebieskim tle wyszyto złotymi literami nazwę Gimnazjum imienia Zesłańców Sybiru w Zaczarniu. Nad napisem usytuowany jest symbol Związku Sybiraków, tj. orzeł w koronie rozrywający łańcuchy, będące symbolem zniewolenia. Na tle w kolorze ecru wyszyte nazwy miejsc zsyłek tworzą krzyż, stanowiący odwołanie do Golgoty Wschodu. Z krzyża spływają krople krwi, które tworzą pąk róży, obrazujący cierpienie zesłańców. Ciernista łodyga wyrasta z torów – symbolizujących męczeńską drogę Sybiraków. W lewym dolnym rogu umieszczone jest przesłanie: Ku pamięci, przestrodze i pojednaniu żyjących. Sztandar został wyszyty przez panią Lucynę Płachtę z Cichawki koło Łapanowa.

 

 
 

 

Róża Pamięci

 
 

Statuetka ma kształt kolumny, na której widnieje róża. Jej pąk przypomina kroplę krwi, symbolizującą ofiarę i męczeństwo zesłańców, łodyga z licznymi kolcami to trudy życia na Sybirze, pozostałe krople krwi są ażurowe, wprowadzając światło jako symbol życia i zwycięstwa ducha nad materią. W dolnej części kolumny znajduje się napis Róża Pamięci, a na podstawie - Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Zaczarniu. Statuetka została wykonana w pracowni artysty rzeźbiarza p. Zdzisława Podrazy.

 

 

Róże Pamięci otrzymali

 

Hymn Gimnazjum

 
 

Autorką słów hymnu szkoły jest pani Jadwiga Tendera. Tekst hymnu naszej szkoły inspirowany jest tekstem „Marsza Sybiraków” napisanym przez jednego z zesłańców - Mariana Jonkajtysa.

 

Posłuchaj hymnu

 
   

Logo

 
 

W znaku tym wykorzystano motyw umieszczony na sztandarze, tj. różę z kolcami. Autorką logo jest nauczycielka plastyki, Ewa Kuta. Zdobi ono także plakietki z nazwą szkoły, które uczniowie noszą przypięte do obowiązującego w gimnazjum stroju szkolnego. Na plakietkach umieszone zostało również motto szkoły:

„Ku pamięci, przestrodze i pojednaniu żyjących”

 

Motto

 
 

Przyjęliśmy na siebie obowiązek ocalenia pamięci o tragicznych losach syberyjskich zesłańców i przekazania jej kolejnym pokoleniom młodych Polaków. Nie wolno nam zapomnieć o cierpieniach, ofiarności, odwadze i mądrości Sybiraków. Dlatego na sztandarze gimnazjum oraz tablicy pamiątkowej umieściliśmy słowa: „Ku pamięci, przestrodze i pojednaniu żyjących”, aby stały się mottem naszych wychowawczych działań.

 

 

Tablica pamiątkowa

 
 

Przy wejściu do budynku gimnazjum znajduje się tablica pamiątkowa ufundowana przez mieszkańców Brzozówki, Nowych Żukowic i Zaczarnia, a wykonana według projektu nauczycielki plastyki, Ewy Kuty. Tablica ma wymiary 50x70 cm i zrobiona jest ze zmatowionego marmuru w kolorze piaskowym. Umieszczono na niej motto: „Ku pamięci, przestrodze i pojednaniu żyjących”, datę upamiętniającą nadanie imienia gimnazjum oraz informację o jej fundatorach. Napisy te usytuowane są w polach wyznaczonych przez przecinające się kolczaste pędy róży, z których jeden zakończony jest czerwonym pąkiem. Tablica została odsłonięta i poświęcona w dniu 17 lutego 2008r.

 

 
   
     

Uroczystość nadania imienia Zesłańców Sybiru Gimnazjum w Zaczarniu

 

Historia zsyłek

   
 

 

DO GÓRY 

 

 

 

Copyright © 2010 Małgorzata Stolarz   |   Proofread by J. Kolak   |    Photos by G. Ważny   |   All rights reserved