Strona główna    |    Dyrekcja    |    Aktualności    |    Kontakt

 

Aktualności

Patron

Uczniowie

Rodzice

Grono pedagogiczne

Pedagog

Wirtualna szkoła

Dokumentacja

 

 

 

Dokumentacja

 

 

STATUT ZESPOŁU

STATUT GIMNAZJUM IM. ZESŁAŃCÓW SYBIRU W ZACZARNIU

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

PODSTAWA PROGRAMOWA

PODZIAŁ GODZIN

POLISA UBEZPIECZENIOWA

REGULAMIN DOWOZU UCZNIÓW

 

 

 

Zapytanie  ofertowe

Prace malarsko-remontowe w obiektach szkolnych oraz placu przyszkolnym w Zespole Szkół
w Zaczarniu zgodnie z zakresem robót określonym w kosztorysie

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 Małgorzata Stolarz   |   Proofread by J. Kolak   |    Photos by G. Ważny   |   All rights reserved