Strona główna    |    Dyrekcja    |    Aktualności    |    Kontakt

 

Aktualności

Patron

Uczniowie

Rodzice

Grono pedagogiczne

Pedagog

Wirtualna szkoła

Dokumentacja

 

 

 

 

 
 

Koło teatralne „Bohema”

W naszym gimnazjum od lat powstają ciekawe, uczniowskie przedstawienia teatralne z okazji różnych uroczystości szkolnych (np. Dnia Patrona). Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach koła teatralnego. W związku z powyższym postanowiliśmy w krąg zainteresowania teatrem wprowadzić rodziców. Tak narodził się pomysł koła teatralnego z udziałem nauczycieli i rodziców. Wyzwania tego podjęła się p. Joanna Ptak, we współpracy z p. K. Hobler,  K. Maślanką i E. Kutą. Tak naprawdę nie trzeba było długo namawiać nikogo, żeby wziął udział w tym przedsięwzięciu. Rodzice z wielką chęcią i entuzjazmem przystąpili do prób. Pierwszym przygotowanym spektaklem były jasełka, które stały się dużym sukcesem. Okazało się, że wśród rodziców i nauczycieli znajduje się wiele talentów aktorskich. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania rodziców, ich pomysłowości i otwartości, a przede wszystkim ich współdziałania nie tylko na scenie, ale także w przygotowywaniu strojów i dekoracji. Dzieci, widząc sceniczne działania swoich rodziców, otrzymują od nich wspaniałą lekcję współpracy i wytrwałości w dążeniu do celu.

Cele koła:

1.     Rozbudzanie zainteresowań rodziców teatrem.

2.     Doskonalenie współpracy i integracja nauczycieli i rodziców.

3.     Przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką, bywania w teatrze.

4.     Rozwijanie wrażliwości estetycznej.

5.     Udział w życiu kulturalnym szkoły.

6.     Dbanie o kulturę słowa.

 

Do koła teatralnego należą:

 

Joanna Ptak

Katarzyna Hobler

Katarzyna Maślanka

Ewa Kuta

Grzegorz Ważny

Anna Banaś

Agnieszka Kalisz

Agata Drwal

Małgorzata Kocoł

Magdalena Nytko

Małgorzata Tokarz

Małgorzata Tokarczyk

Iwona Marszałek

Joanna Kozioł

Mirosław Kozioł

Marek Kwapniewski

Arkadiusz Marszałek

Marian Brożek

Roman Janiewicz

Krzysztof Czarnik

Jerzy Kuta

Nasze dokonania:

  • Pierwszym spektaklem przygotowanym przez nauczycieli i rodziców było przedstawienie bożonarodzeniowe, które zostało wystawione dla uczniów i zaproszonych gości w dniu 20 grudnia 2013 r., na zebraniu dla rodziców 23 stycznia 2014 r. oraz w Dniu Seniora 25 stycznia 2013 r.

  • Kolejne przedstawienie, jakie zaprezentowaliśmy szerszej publiczności , to kabaretowy spektakl pt. „Czerwony Kapturek- historia prawdziwa”, wystawiony 1 czerwca 2014 r. w czasie Pikniku Rodzinnego „Z plecakiem po Europie” Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu, oraz 9 sierpnia 2014 r. na Festynie Rodzinnym w Tarnowcu.

  • W dniu 31stycznia 2015 roku miała miejsce premiera przedstawienia kabaretowego z elementami tańca i śpiewu pt. „Dzień Seniora”. Opowiada on w sposób humorystyczny o bolączkach i radościach seniorów, przebywających w sanatoriach i stosujących w swoim życiu „śmiechoterapię”. Spektakl ten spotkał się z bardzo gorącym przyjęciem zaproszonych gości, którzy brali udział w obchodach Dnia Seniora w naszej szkole. Zebrane gratulacje i uśmiechy na twarzach widzów są najlepszym dowodem na to, że praca „Bohemy” ma sens i należy ją kontynuować w kolejnych teatralnych przedsięwzięciach.

 

 

ZDJĘCIA

Zza kulis

Zdjęcia z prób

Dzień Seniora

 

 

Copyright © 2013 Małgorzata Stolarz   |   Proofread by J. Kolak   |    Photos by G. Ważny   |   All rights reserved