Strona główna    |    Dyrekcja    |    Aktualności    |    Kontakt

 

Aktualności

Patron

Uczniowie

Rodzice

Grono pedagogiczne

Pedagog

Wirtualna szkoła

Dokumentacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 grudnia 2012 r. 

Gimnazjum w Zaczarniu– „Małopolską Szkołą z Pasją”
 

3 grudnia 2012 r. w Krakowie odbyła się uroczysta Gala Laureatów Konkursu Samorządu Województwa Małopolskiego organizowanego pod hasłem „Małopolska Szkoła z Pasją”. Przystąpiło do niego ponad 100 szkół z Małopolski. Konkurs miał na celu wyróżnienie szkół aktywnych społecznie, prowadzących ciekawe działania pozalekcyjne oraz uhonorowanie dobrych praktyk współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, uczniowskimi, rodzicielskimi środowiskiem lokalnym i innymi partnerami. Jesteśmy ogromnie dumni z faktu, że Kapituła Konkursowa doceniła pracę naszego gimnazjum.
Projekty zgłoszone do konkursu oceniane były w czterech obszarach: dyrektor/szkoła (współpraca z organizacjami pozarządowymi; autorskie, innowacyjne programy nauczania; udział szkoły w inicjatywach podejmowanych przez organizacje pozarządowe; dostępność obiektów szkolnych dla uczniów poza zajęciami lekcyjnymi; liczba zajęć pozalekcyjnych prowadzanych w szkole; nagrody i wyróżnienia przyznane szkole w latach 01.09.2010 – 30.06.2012); rodzice /opiekunowie (działania mające na celu podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat edukacji dzieci; zaangażowanie przez rodziców organizacji pozarządowych w przedsięwzięcia edukacyjne i współuczestniczenie w ich realizacji); uczniowie (działania podejmowane przez uczniów przy współpracy z organizacjami pozarządowymi lub środowiskiem lokalnym; 5 najważniejszych osiągnięć uczniów uzyskanych w ramach ich zainteresowań i pasji), nauczyciele/wychowawcy (zaangażowanie przez nauczycieli organizacji pozarządowych i środowiska lokalnego w przedsięwzięcia edukacyjne szkoły; działania nauczycieli mające na celu rozwój pasji i zainteresowań oraz szczególnych umiejętności uczniów; działania nauczycieli na rzecz środowiska lokalnego z wykorzystaniem pasji lub szczególnych zainteresowań uczniów).
Tytuły Laureata i wyróżnienia przyznane zostały w trzech kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Samorząd Województwa Małopolskiego, podsumowując działania małopolskich szkół, uhonorował Laureatów i wyróżnionych poprzez różnorodne formy promocji w telewizji i prasie oraz udział w uroczystej Gali Laureatów. Reprezentanci naszego gimnazjum również wzięli udział w tej uroczystości, która odbyła się Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, gdzie otrzymali statuetkę Małopolska Szkoła z Pasją.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Copyright © 2010 Małgorzata Stolarz   |   Proofread by J. Kolak   |    Photos by G. Ważny   |   All rights reserved