Realizacja programu "Spójrz inaczej" zakończona

Klasa III a zakończyła trzyletni okres realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”.

 

Jest to program opracowany przez socjologów, psychologów i pedagogów, uwzględniający wiele kierunków pracy z dziećmi, kładący jednak nacisk na kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju- zarówno poprzez proponowane treści programowe, jak również osobisty kontakt nauczyciela z dzieckiem.  Realizowane treści  ujęte były w blokach tematycznych: postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć, uczestnictwo w grupie, rozwiązywanie problemów, dbanie o zdrowie.
Dzieci uczyły się jak  radzić sobie lepiej, bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów,  których dostarcza życie, jak zrozumieć samego siebie, jak współżyć z innymi i jak  znajdować w samym sobie oparcie w sytuacjach trudnych.  Uczniowie chętnie brali udział w spotkaniach, które nazywali zajęciami  „w kółeczku”  i zawsze byli  na nich aktywni. Zajęcia prowadziła wychowawczyni klasy Danuta Świątek.

Galeria