Szkolne Koło Caritas

W dniu 1 października 2010 roku w naszej szkole rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Caritas. Opiekunem Koła jest mgr Teresa Czosnyka, asystentem ks. mgr Robert Filipowicz. Koło liczy 15 osób z klas III-VI. Głównym jego celem jest uczestnictwo w akcjach charytatywnych na rzecz osób starszych i potrzebujących pomocy, a także zbieraniu funduszy na różne cele dobroczynne przy Parafialnym Caritas. Członkowie Koła w trakcie roku szkolnego wykonali stroiki świąteczne dla chorych osób w Parafii oraz prowadzili nabożeństwa różańcowe. Uczestniczyli także w zbiórkach pieniędzy na operację dla chorego dziecka, potrzeby misji oraz poszkodowanych w różnych kataklizmach.