Świetlica szkolna

"Kiedy robisz to co lubisz, nikt nie musi Cię do tego motywować”

Świetlica to nasz drugi dom. Tu wypoczywamy, uczymy się i bawimy. Razem miło spędzamy czas. Świetlica jest nieodzownym miejscem w każdej szkole. Zapewnia opiekę, wychowanie, bezpieczeństwo. Uczeń uczestnicząc w zajęciach kształci się, doskonali wewnętrznie i zewnętrznie. Wykonuje czynności, nie dlatego, że musi, ale dlatego, że chce.

Zarządzenie

 

Dyrektora Zespołu Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru i Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej

w Zaczarniu

w sprawie funkcjonowania świetlicy szkolnej