UKS

Zajęcia sportowe – piłka nożna odbywają się raz w tygodniu w dwóch grupach wiekowych klasa II-III i IV-VI. Zajęcia te kształtują umiejętność współpracy w grupie i umiejętność podporządkowania się regułom działania w zespole w celu osiągnięcia określonego wyniku. Uczniowie podporządkowują się decyzjom sędziego w czasie gry, właściwie zachowują się w roli zawodnika, przestrzegają przepisy gry, właściwie zachowują się w obliczu porażki. Na zajęciach sportowych uczniowie doskonalą umiejętności gry w piłkę nożną poprzez gry i zabawy sportowe.