Klub Miłośników Książki

 

Pedagogiczne aspekty edukacji czytelniczej

W epoce filmu, telewizji, komputera i Internetu nie można wyeliminować kontaktu dzieci i młodzieży z wartościową książką, czasopismem i poezją. W tym aspekcie oczywistym wydaje się fakt, iż priorytetowym zadaniem biblioteki szkolnej jest dotarcie do jak najszerszej społeczności uczniów odpowiednią ofertą czytelniczą. Bez wątpienia cel ten można osiągnąć poprzez promocję ciekawej i wartościowej książki. Nie należy zapominać też o poezji, która równie efektywnie pozwala czytelnikowi na odkrywanie świata, tak realnego jak też istniejącego sferze wyobraźni, marzeń czy fantazji.