Kółko plastyczne

„ Świat w barwy malowany” Kółko plastyczne dla uczniów klas 4-6

Zajęcia w roku szkolnym  2011/2012 odbywają się w piątki na 7 godzinie lekcyjnej.

Celem zajęć jest

Rozwijanie wrażliwości plastycznej uczniów.

Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań plastycznych.

Doskonalenie warsztatu plastycznego i rozwijanie umiejętności w zakresie znajomości i stosowania różnorodnych technik, materiałów i narzędzi plastycznych.

Rozwijanie aktywności i ekspresji twórczej przez zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuk plastycznych i sferami działalności kulturalnej (tj. wystawy, scenografie, dekoracje okolicznościowe, zaproszenia, plakaty, prezenty okolicznościowe).

Wdrożenie do aktywności artystycznej i kulturalnej oraz twórczego wykorzystania wolnego czasu.