Kółko matematyczne

Na zajęciach przygotowujemy się do udziału w ogólnopolskich, międzynarodowych, międzyszkolnych, gminnych i szkolnych konkursach matematycznych:

W ramach zajęć:

a)       rozwijamy zainteresowania uczniów matematyką i przyrodą poprzez dobór ciekawych zadań,

b)       rozwijamy umiejętność logicznego myślenia rozwiązując  nieelementarne  zadania,  krzyżówki, rebusy  itp.

c)       wyszukujemy ciekawostek oraz poznajemy historię matematyki i przyrody - pracujemy z komputerem,

d)       doskonalimy pracę zespołową a także uczymy się zdrowej rywalizacji    między sobą i zespołami.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy!!!!