Kółko teatralne

W roku szkolnym 2011/2012 zajęcia kółka teatralnego odbywają się w wtorki, w godzinach 13.35 – 14.20. Zajęcia prowadzi mgr Katarzyna Hobler.

“Kółko teatralne jest jedną z możliwości wspierania wszechstronnego rozwoju dzieci oraz przygotowania ich do aktywnego udziału w życiu kulturalnym. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych wspomaga rozwój myślenia, wyobraźni, wrażliwości na piękno i los drugiego człowieka, aktywizuje do twórczego działania. Pomaga zrozumieć innych i wczuć się w ich położenie.”

 

Główne cele i zadania:

¨     Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej dzieci.

¨     Wzbogacanie słownictwa dzieci.

¨     Kształtowanie umiejętności poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu.

¨     Wyrażanie uczuć, nastrojów poprzez różne formy ekspresji.

¨     Uwrażliwianie na sztukę, pobudzanie uczniów do działań artystycznych.

¨     Wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie, współpracy w grupie i odpowiedzialności za efekt końcowy.

¨     Zaspokajanie potrzeby uznania i poczucia własnej wartości.

¨     Wyposażanie ucznia w wiedzę o teatrze, rozwój kulturalny.