Chór

 

Zajęcia Chóru odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny są przeznaczone dla uczniów klas II-VI. Lekcje śpiewu prowadzi nauczyciel muzyki mgr Dariusz Augustyn.

Nadrzędnym celem tych zajęć jest przygotowanie uczniów do świadomego aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej, rozbudzenie i wykształcenie wrażliwości oraz umiejętności obcowania z muzyką. Rozwijanie pewnych dyspozycji, uzdolnień i zainteresowań oraz wskazywanie określonych poglądów, zachowań i postaw.

Zajęcia te kształtują aktywność społeczną przez udział w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych oraz konkursach muzycznych.