Dyrekcja

 

mgr Tadeusz Kozioł

Dyrektor

Zespołu Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu

 

mgr Bożena Kawa

Wicedyrektor

Zespołu Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru i Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu