"Bezpośrednie wspomaganie szkół poprzez kompleksowe doskonalenie nauczycieli - drogą do sukcesu edukacyjnego uczniów Powiatu Tarnowskiego"

projekt realizowany w ramach

Priorytetu III PO KL Wysoka jakość systemu oświaty
Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół